Magasinets historia

1860 byggdes ett nytt spannmålsmagasin på Herrborums gods i Sankt Anna. Många säckar har släpats uppför de låga trappstegen! Gallren för fönstren vittnar om spannmålens betydelse, magasinet hade ett värdefullt innehåll - mat.

 
 

När greve Magnus Stenbock dog 2007 testamenterade han godset till släktingar i Finland. Därefter har inventarier och byggnader sålts av och en del har rivits. Det gamla spannmålsmagasinet hamnade på Blocket. Av en slump fick vi veta detta, vi åkte dit och tittade och blev genast fascinerade av byggnaden, de kraftiga timmerkonstruktionen med 12 meter långa stockar i ett stycke utan skarv, ett fantastiskt material som riskerade att malas till flis om det inte hade sålts väldigt fort. Vi slog till och köpte magasinet.


Drygt 600 delar märktes upp, vi tog mängder med fotografier och så började nedplockningen stock för stock. Allt fraktades den cirka 1,5 mil långa sträckan ut mot kusten till sin nya plats - Uvmarö Hamn. I Uvmarö Hamn driver vi sedan många år tillbaka en småbåtshamn och vi skulle egentligen bara bygga upp ett litet hus för vår tillsyn av hamnen och att vara till hands för de som vill ha service, men istället blev det ett spannmålsmagasin i tre plan på totalt cirka 600 kvadratmeter!


Eftersom Magasinet flyttades så klassade kommunen byggnaden som nyproduktion vilket gav oss en mängd regelverk att förhålla oss till, allt från brandutredningar, handikappanpassning, ventilationsutredningar, stabilitetsberäkningar osv. Sommaren 2017 kände vi oss dock äntligen färdiga nog att öppna Magasinet för sin blivande verksamhet - gårdsbutik och café och en plats som vi idag ser många utvecklingsmöjligheter för.